Oferta

Rzecznik patentowy – usługi

Porady z zakresu własności przemysłowej i jej ochrony

Posiadam uprawnienia Rzecznika Patentowego i kwalifikacje, które umożliwiają mi świadczenie usług rzecznika patentowego. W szczególności obejmują one:

  • doradztwo w sprawie własności przemysłowej ogólnie,
  • zgłaszanie wynalazków w Urzędzie Patentowym RP celem uzyskania patentu,
  • zgłaszanie wzorów użytkowych celem uzyskania na nie,
  • zgłaszanie wzorów przemysłowych celem uzyskania na nie rejestracji,
  • zgłaszanie znaków towarowych celem uzyskania na nie ochrony,
  • doradztwo w sprawach spornych,
  • badania celem oceny zdolności do ochrony,
  • badania celem oceny naruszeń prawa wyłącznego,
  • prowadzenie postępowania przed Urzędem Patentowym RP,
  • utrzymywanie ochrony.